Webhoes, gevestigd aan De Eese 8 7608 EE Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://webhoes.nl
De Eese 8, 7608 EE Almelo 06-25210128

Sanne de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Webhoes. Hij is te bereiken via sanne @ webhoes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Webhoes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sanne @ webhoes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Webhoes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Beantwoorden van vragen
- Webhoes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Webhoes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webhoes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webhoes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > Ten minste 7 jaar > Verplichting Belastingdienst
Adres > Ten minste 7 jaar > Verplichting Belastingdienst
Afgenomen diensten > Ten minste 7 jaar > Verplichting Belastingdienst
IP-adres > Ten minste 7 jaar > Is gekoppeld aan de email


Delen van persoonsgegevens met derden

Webhoes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Webhoes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Webhoes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: UA-108084590-1
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sanne @ webhoes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Webhoes zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Webhoes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webhoes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sanne @ webhoes.nl

Websites van begin tot eind

Wij maken je website van idee tot deze online staat.

Lees meer

Webmaster/website beheer

Niet alles blijft vanzelf goed draaien. Wij regelen alle onderhoud.

Lees meer

Webshops

Je hebt wat te verkopen en wil een webshop.

Lees meer

Website design

Je wilt echt een uniek uiterlijk van je website

Lees meer

Migreren van websites

Je wil naar een (ander) CMS. Dat regelen wij voor je!

Lees meer

Website SEO

Je wilt goed worden gevonden door je potentiële klanten

Lees meer

Cursus websiteonderhoud

Je wil meer weten over je website en zelf bijhouden.

Lees meer

Cursus Excel

Leer productiever om te gaan met Excel

Lees meer

Over Sanne de Jong Web developer

De laatste 10 jaar ben altijd bezig geweest met het maken van websites. In het begin voor vrienden en nu voor bedrijven, stichtingen en verenigingen. Voor iedereen die een betaalbare website wil, maak ik een passende oplossing. Door mijn opleiding HBO Small Business ben ik goed in het analytisch uitwerken van een website. Hoe moet de website worden opgebouwd en waarom op deze manier.

: 06-25210128

: sanne @ webhoes.nl

: Maandag - vrijdag

Creatief gemaakt

Privacy | Webhoes | Creatieve websites uit Almelo

Wil je ook in ons portfolio komen?

Neem nu contact op!

Top

Wij gebruiken cookies voor Google Analytics. Deze bevatten geen chocola, je kunt ze niet eten en ze zitten niet in een .bak.